Return policy

การคืนเงิน ส่งคืนสินค้า และ การเปลี่ยนสินค้า

         

ทางบริษัทฯ ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี แต่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ทำการจัดส่งสินค้าผิดโดยไม่ตรงตามออเดอร์ที่คุณสั่งเท่านั้น เช่น ส่งผิดประเภท ผิดแบบ  ผิดสี ผิดไซด์  โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพคงเดิม เช่น ป้ายราคา ต้องอยู่ในสภาพเดิม ซึ่งคุณสามารถส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันหลังจากที่คุณได้รับสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนนั้น ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ โดยการโอนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับคุณ  กรุณาจดจำและเก็บหลักฐานการส่งสินค้าทางไปรษณีย์หรือบริการจัดส่งอื่นๆ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงของคุณ เมื่อเกิดปัญหาในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับพัสดุหรือสินค้าของคุณทางบริษัทฯจะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าให้คุณได้ แต่ถ้าสินค้านั้นไม่มีไซต์หรือสีตรงตามที่คุณต้องการ ทางฝ่ายบริการลูกค้าจะรีบติดต่อคุณ

ในถ้ากรณีที่คุณสั่งสินค้าผิด แล้วทางบริษัทฯ ส่งสินค้าถูกต้องตามออเดอร์ที่ได้รับจากคุณ ทางบริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี เพราะฉะนั้นกรุณาตรวจสอบการสั่งสินค้าหรือออเดอร์ของคุณให้เรียบร้อยก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ

บริษัทมีทีมงานคุณภาพ คอยตรวจเช็คสภาพสินค้า โดยสินค้าทุกชิ้นจะมีการตรวจสอบประเภท แบบ สี และไซด์ ให้ตรงตามออเดอร์ที่คุณสั่งอย่างละเอียดก่อนทำการจัดส่ง

ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อจากทางร้าน /สาขา/ตัวแทน (โปรดเก็บใบเสร็จหรือใบรับประกันเพื่อเป็นการยืนยัน) หากสินค้ามีตำหนิอันเกิดจากการผลิต หรือ สินค้าสูญหายหรือเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากจากการขนส่ง ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว โดยจัดส่งสินค้าให้ใหม่ หรือคืนเงินลูกค้าในรูปแบบเดียวกับที่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า ทั้งนี้ภายหลังจากที่การสืบสวนสาเหตุกับผู้ให้บริการขนส่งได้ลุล่วงแล้ว

ในกรณีสินค้าบางชิ้นอาจหมด ก่อนที่เวปไซท์อัพเดทจำนวนสินค้า ทางบริษัทจะคืนเงินลูกค้าในรูปแบบเดียวกับที่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า หลังจากวันที่ได้รับออเดอร์ไม่เกิน 7 วัน